Полагање теоретског дела возачког испита у Србији - помоћу рачунара, почевши од 4.1.2016

Теоретски део возачког испита се у ауто-школама у Србији, почевши од 4.1.16, полаже електронски, уз помоћ рачунара. Сада кандидат, уз помоћ добијеног корисничког имена и лозинке, приступа програму за решавање тестова на рачунару.

Теоријски испит се у ауто-школама може полагати само на рачунарима предвиђеним за ту сврху, који имају инсталиран одговарајући програм. Искључена је могућност злоупотребе приликом полагања, апликацији за полагање тестова није могуће приступити са других локација.

Електронско полагање теоретског дела возачког испита

Сваки кандидат добија јединствен, уникатан тест, састављен од питања из базе МУП-а од преко 5000 испитних питања, методом случајног узорка. То значи да је готово немогуће да два кандидата добију идентичан тест.

Поред осталих, предности електронског полагања возачког испита за кандидате су:

  • могуће је исправљање већ датог одговора у оквиру времена одређеног за полагање испита;
  • питања се не морају решавати по реду, јер постоји опција да се кандидат, ако није сигуран, на то питање врати касније;
  • кандидати имају могућност онлајн увежбавања тестова - од куће;
  • кандидат одмах након завршеног теста зна да ли је положио или није.

Сам тест траје сат времена. Да би кандидат положио испит, потребно је да има 85 одсто тачних одговора.

Новим, електронским начином полагања тестова смањена је и могућност преваре. Неопходно је да се кандидат улогује уз помоћ корисничког имена и шифре, које добије у ауто-школи, или уз помоћ чиповане личне карте и електронског потписа, ако их поседује. Кандидати су све време под видео-надзором, чиме се елиминише могућност да тест полаже неко други уместо њих.