Центар за обуку возача “НОВИ ЛИДЕР”  Крагујевац, на основу ОДЛУКЕ Владе Републике Србије и Пословног удружења ауто школа града Крагујевца о формирању најнижих цена обуке, доноси следећи:

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

  ВРСТА УСЛУГЕ Цена
1.  Час практичне основне обуке за возача "Б" категорије 1200,00 дин.
2.  Час теоријске наставе (редовна, додатна и допунска) за возача "Б" категорије 350,00 дин.
3.  Час додатне и допунске практичне обуке за возача "Б"  категорије 1200,00 дин.
4.  Полагање испита из прописа за "Б" категорију (школи) 3200,00 дин.
5.  Полагање испита из прописа  за "Б" категорију (МУП-у)
 На жиро рачун: 840-26849-91; позив на бр.  97     3974232115
792,00 дин.
6.  Полагање практичног дела испита за "Б" категорију (школи) 3000,00 дин.
7.  Полагање практичног дела испита за "Б" категорију (МУП-у)
 На жиро рачун: 840-26849-91; позив на бр.  97     3974232115
985,00 дин.

Важи од 01.02.2014

Дакле, рачуница за комплетну обуку би била следећа:

  • Теоријска обука: 40 x 350 din.  = 14.000 дин.
  • Практична обука: 40 x 1200 din.= 48.000 дин.
  • Полагање теоретског дела испита: 3.200 + 792 = 3.992 дин.
  • Полагање практичног дела испита: 3.000 + 985 = 3.985 дин.
  • У збиру, обуке + по једно полагање износи: 69.977 дин.
  • У додатне трошкове треба урачунати лекарско уверење као и обуку и полагање испита из Прве помоћи у одговарајућој установи. (орјентационо негде око 5.000 дин. укупно)

Ауто школа НОВИ ЛИДЕР Вам нуди могућност плаћања обуке на више рата. Једна од варијанти је:

  • Теоријски део у две рате од по 7.000 дин.
  • Практични део обуке у 8 рата по 6.000 дин.

Наравно, потрудићемо се да Вам изађемо у сусрет и да број рата и динамику отплате прилагодимо Вашим жељама и могућностима.

Зато дођите до нас или позовите ради договора!