"Б" - категорија

Да би кандидат уписао обуку за возача моторног возила "Б" категорије испуни следеће услове:

  • да је навршио 17 година (за обуку), а за полагање возачког испита да је навршио 17 година
  • да поседује важећу личну карту
  • да поседује лекарско уверење за возила "Б" категорије


Обука подразумева 40 часова практичне обуке.